โรงเรียนวัดบวรนิเวศ อำเภอเขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร [1010101003]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก  เช่น 26730
รหัสผ่าน (วัน เดือน ปี พ.ศ.เกิด)  เช่น 01/09/2541ปรับปรุงข้อมูล 31/10/2566
[108/1352]
หมายเลขประจำตัว คือเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก เช่น 26730 รหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01/09/2541 ต้องพิมพ์เครื่องหมาย "ทับ" ด้วย

หน้าแรก | เว็บโรงเรียน | คะแนนความประพฤติ | เว็บบอร์ด

© 2009 - 2023  By Magamura   ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โทร.080-5878341
ขอบคุณ Source code ต้นฉบับ จาก ครูอัมพร ชมเด็จ โรงเรียนโพธาวัฒนเสนี จังหวัดราชบุรี
Semester57Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V18.08.05]